هورامان/ گرفتار شدن ۳۰ کولبر در کمین نیروهای مرزی ایران

KMMK:

روز پنج‌شنبه ۲۳ آبان ماه ۹٨ تعداد ۳۰ کولبر اهل دزلی در کمین نیروهای مرزی پاسگاه کانی خیران گرفتارشده و هدف تیراندازی قرار گرفتند. و به‌فرمان حسین پیرانی و ستوان یکم علیزاده کوله ۶ نفر از کولبران که تلویزیون بود مصادره شد.

لازم به ذکر است: نیروهای مرزی حکومت ایران تاکنون ده‌ها بار به کولبران حمله برده و پس از تیراندازی، زخمی کردن و کشتن آنان کالاهای کولبران را نیز به سرقت می‌برند. تابستان گذشته توسط همین نیروها مجموعه کالای کاروانی از کولبران که ارزش آن بالغ‌بر ۷۰۰ میلیون تومان بود به آتش کشیده شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان