جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تخریب به آتش کشیدن و تصرف زمینهای عمومی و ملی

KMMK:
در چند روز گذشته « گوناوی» واقع در نزدیکی ‌روستای پیله سور از توابع شهر مریوان به آتش کشیده شد که جمعی از فعالان محیط زیست جهت مهار آتش به این مکان رفته‌اند.
همزمان جنگل‌های روستای سیف بالا نیز به آتش کشیده شده‌اند که با همت اعضای کمیته روستاها آتش مهار شده است، هدف از به آتش کشیدن این جنگل‌ها تبدیل این زمین‌ها به باغهای شخصی بوده است.

بر اساس گزارش: تخریب و تصرف زمینهای ملی در روستاهای لنج آباد و گماره‌لنگ صورت گرفته و منفعت طلبان و فرصت طلبان به صورت آشکار و بدون هراس از بازخواست با ابزار و ماشین آلات سنگین جاده سازی در روز روشن به جان جنگل‌ها افتاده اند.

باید یادآور شد که، در صورتی که این اقدامات اینگونه به پیش بروند و در صورت عدم بازخواست جدی و قانونی در برابر متصرفان، جنگل‌ها و طبیعت بکر مریوان به خاطره‌ای عریان تبدیل و طبیعت این منطقه از بین خواهد رفت و تمامی شواهد و مدارک آشکارا از دست داشتن سپاه پاسداران در تخریب طبیعت کوردستان خبر می‌دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

تهدید به قتل سعدا خدیرزادە در اولین جلسە دادگاە از سوی شاکی

خودکشی دو تن در اورمیه

بازداشت یک شهروند در بوکان