ایلام/ خودکشی قریب به پنج هزار نفر در سال ۱۳۹۶

KMMK:

طبق گفته یکی از اعضای هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی ایران، نزدیک به ۵۰۰۰ نفر در استان ایلام طی سال ۱۳۹۶ خودکشی کرده‌اند.

 سالار کسرایی، عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، در همایش «زن در گستره فرهنگ و تمدن عیلام تا ایلام» با اشاره به اینکه خودکشی با قرص و سم جایگزین خودسوزی بین زنان ایلامی شده است، گفت: «متأسفانه آمار خودکشی در ایلام از سوی مسئولان مربوط اعلام نمی‌شود و این مشکلی است که در طول انجام تحقیقاتم درباره خودکشی مردم ایلام با آن مواجهم و هرچه سعی کردم نتوانستم از طریق دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی قانونی استان آماری دریافت کنم.»

وی همچنین با اشاره به اینکه پزشکی قانونی پس از انتشار آمار خودکشی در سال ۹۶، این آمار را بلافاصله از سایت خود حذف کرده است گفت: «طبق این آمار ۴ هزار و ۶۲۷ نفر در سال ۹۶ خودکشی کرده بودند. ۳ هزار نفر از آمار اعلامی زن بوده و البته آمار واقعی فراتر از این بوده است.»

بی‌کاری، فقر مطلق، تورم افسارگسیخته، نبود امکانات رفاهی و آموزشی و سلامت، سیاست سامانمند جمهوری اسلامی ایران در شهرهای شرق کوردستان یکی از اصلی‌ترین و شایع‌ترین علل خودکشی اعلام‌شده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران درصدد است که جلوی انتشار این آمار و ارقام ترسناک را بگیرید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان