محکوم کردن یک جوان به یک سال زندان و انتقال یک نفر از بازداشتگاە اطلاعات به زندان نقده

KMMK:
طی چند روز گذشته یک جوان با نام جلال سورمان اهل روستای ترگور اورمیه از سوی دادگاه حکومت اسلامی ایران در این شهر به یک سال زندان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری کردپا این جوان به اتهام همکاری با یکی از حزب‌های مخالف حکومت ایران متهم شده است.
نامبرده ۲۲ شهریور امسال درخانه شخصی خود درشهرک دانشگاه دستگیر شده بود.

در گزارشی دیگر؛ روز۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸یک نفر دیگر به نام سید رضا احمدی پسر سید علی اهل روستای ترکش از توابع پیرانشهر بعد از مراحل بازجویی به زندان نقده انتقال یافت.
باوجود اینکه نامبرده روز پنجشنبه ۱۰خرداد ۱۳۹۸به بهانه‌های همکاری با احزاب مخالف حکومت ایران از طرف اطلاعات حکومت اسلامی ایران دستگیر شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان