سردشت/بر اثر شلیک مستقیم نظامیان حکومتی در مرز این شهرستان یک کولبر به شدت زخمی شد

KMMK:

روز جمعه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۸ ، یک کولبر به نام “پیمان” اهل روستای “درمان آباد” از توابع شهرستان سردشت در پی شلیک مستقیم نظامیان جمهوری اسلامی ایران زخمی شد.

طبق این گزارش پس از اصابت گلولە بە این کولبر و مجروح شدنش ، بعدا توسط ساکنین روستای “بیتوش” به بیمارستان سردشت منتقل شده است.

وضعیت این کولبر تا این لحظە وخیم گزارش شدە است.
بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بە دلیل شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بە سوی کولبران٥۳ کولبر کشتە شدە و ١١٠کولبر هم زخمی شدە اند از طرفی هم ۱۰ کاسبکار کشتە شدە و ۱۲ تن دیگر نیز مجروح شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN