شلیک سپاه ایران زخمی شدن یک کولبر را به همراه داشت

KMMK:
دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۸ ، گروهی از کولبران در کمین نیروهای سپاه پاسداران ایران افتاده و در نتیجه شلیک این نیروها، محی‌الدین مام‌خدری کولبر سردشتی به شدت زخمی شده است.
نیروهای سپاه بدون هیچ گونه هشدار قبلی این کولبران را هدف شلیک قرار داده اند. آقای «مام خدری» جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی سردشت منتقل شده است.
از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۵۰ کولبر توسط نیروهای نظامی ایران کشته و ۱۰۲ کولبر زخمی شده‌اند، با احتساب این کولبر زخمی، تعداد زخمی ها به ۱۰۳ نفر رسیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان