سه شهروند شرق کوردستان به احکام سنگین زندان محکوم شدند


KMMK:
غفور برهم از اهالی روستای امیرآباد از توابع شهرستان شنو که به یازده سال زندان محکوم شده بود، حکم ایشان در شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر حکومت ایران در شهر اورمیه عیناً تأیید شده است.

نامبرده تیرماه ۱۳۹۷ بدون دسترسی به وکیل از سوی دادسرای عمومی و انقلاب با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام “حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز” به پنج سال حبس تعزیری و در رابطه با اتهام “تردد غیرمجاز از مرز” به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.

دوشنبە ١١ شهریور ولی نصیری از سوی شعبە‌ی یکم دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنە بە ۶ سال حبس محکوم شد.
بر اساس حکم صادره وی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران” بە تحمل ۵ سال حبس و در رابطه با اتهام “اقدام علیە امنیت ملی” بە تحمل ١ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.
ولی نصیری ۵۶ ساله از اهالی روستای تنگیسر از توابع دهستان میانرود در بخش سیروان شهرستان سنه میباشد که سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۹۷ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸ با تودیع وثیقه‌ی ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شده است.
حمید بلخکانلو شهروند ساکن ماکو در شرق کوردستان در دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر اورمیه به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام ایران ” به یک سال حبس قطعی محکوم شده است.
حمید بلخکانلو ۲۸ ساله ۲۸ خرداد ۹۸ در نزدیکی دانشگاه نازلوی اورمیه از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و روز ۲۵ مرداد با تودیع وثیقه‌ی ۳۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود. وی سال ۹۶ به علت فعالیتهای سیاسی و با اتهاماتی مرتبط با احزاب کوردستانی از ادامه‌ی تحصیل محروم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN