یک کارگر درشهر کامیاران به خاطر نبود ایمنی در محیط کار جان خود را از دست داد


KMMK:
پنج‌شنبه ۷شهریور ماه ۱۳۹٨ یک کارگر به نام محمد نبی مارابی پسر احمد اهل روستای کوریهری نسار از توابع شهر کامیاران در هنگام کارکردن در ساختمان نیمه کاره دچار حادثه شد و متاسفانه جان خود را از دست داد.
به گفته یک منبع آگاه: محمد نبی مارابی
در هنگام حادثه دچار جراحت سنگینی وبه بیمارستان منتقل شده بود به دلیل جراحت زیاد جان خود از دست داد.
بر اساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان از هشت ماه پیش تاکنون ۱۰ کارگر درشرق کردستان زخمی شدند و ۹ نفر دیگر جان خود را ازدست داده‌اند درحال حاضر شماره کسانی که جان خود را ازدست داده‌اند به ۱۰ نفر رسیده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN