كارگران شهردارى بيجار ٤ ماه حقوق معوقه خود را دريافت نكرده اند

Kmmk:
شهردارى شهر بيجار ٤ ماه از حقوق كارگران و ٥ ماه از حقوق معوقه كارمندان خود را در اين سال جارى پرداخت نكرده است.

شهردار بیجار با بیان اینکه پرداخت حقوق 4 ماه کارگران و 5 ماه کارمندان عقب افتاده است ، گفت : برای پرداخت حقوق کامل سال 97 همراه عیدی 6 میلیارد اعتبار لازم است.

لازم به ذكر است كه ، اكثر شهرداريهاى شرق كوردستان با بحران مديريتى و بي كفايتى مسئولين روبروست و شورها در انجام وظايف خود قادر نيستند از عوامل كه حكومت جمهورى اسلامى بر سر راه انها قرار مى دهد روبرو شوند چونكه عوامل اطلاعاتى و امنيتى جمهورى اسلامى ايران در بيشتر بخشهاى مديريتى شرق كوردستان دخالت مى كنند و در اين راستا بحران حقوق كارگران ، زباله ها و حاشيه نشينى روز به روز افزايش مى يابد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان