کرماشان/ تجاوز جنسی به یک دختر بچه ۱۱ ساله از طرف یک روحانی( آخوند)

KMMK:

بر اساس یک خبر منتشر شده: یک روحانی در روستای هزار خانی از توابع کرماشان به یک دختر بچه ۱۱ ساله تجاوز کرده و بعدا فرار می کند.
بعد از اینکه این خبر منتشر می شود اهالی روستا خانه ی این روحانی را سوزانده و خانواده این دختر بچه نیز از این آخوند شکایت می کنند.

در آیین اسلام ازدواج با دختران کمتر از سن قانونی در جهان (بالای ۱۷ تا ۱۸ سال)، آزاد بوده و هیچ گونه محدودیتی ندارد و طبق این آیین انسان می تواند با دختران ۹ ساله هم رابطه جنسی داشته باشد و به صورتی که آخوندهای آئینی حکومتی نه تنها برای این امر تبلیغ کرده بلکه خود نیز به درندانه ترین شیوه درقبال چنین کودکانی دست به تجاوز می برند، که این اتفاقات موجب ویران شدن شخصیت این افراد شده در نهایت این اعمال و افکار خود یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی در چنین اجتماعاتی است و یکی از دلایل خود کشی زنان و دختران هم عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان