گزارش جاوید رحمان در مورد جامعه یارسان

KMMK:
جاوید رحمان در گزارش خود به جامعه یارسان اشاره کرده و گفته‌ است: جامعه یارسان که عمدتا از کوردها تشکیل شده است که پیروان یک مذهب همگرا هستند که در قرن چهاردهمین سرچشمه گرفته است. جمعیت یارسانها حدود یک میلیون نفر است که کرماشان مرکز اصلی سکونت پیروان این مذهب در شرق کوردستان است. یارسانها به عنوان اقلیت مذهبی از سوی جمهوری اسلامی شناخته نشده بلکه از سوی حکومت به عنوان « فرقه اشتباه» خوانده می‌شوند. پیروان مذهب یارسان با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، محارب و مفسد فی الارض بازداشت شده و مورد آزار و شکنجه و زندان روبرو هستند، این در حالیست که حکومت بارها اعلام کرده است « هیچ کس در ایران صرفا به دلیل اعتقادات خود تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرد.»
رحمان جاوید همچنین گفته است که: در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی، نوه یک رهبر یارسان به اتهام « گسترش تبلیغ علیه نظام» به مدت یک سال در بازداشت بوده و بر اثر شکنجه در زندان همدان جان خود را از دست داده است.
همچنی وی گفته است که: گزارشگر ویژه در مورد تبعیض اعضای مذهب یارسان به صورت روزمره گزارشهای بسیاری را دریافت کرده است و بر اساس اطلاعات بدست آمده، شهروندان یارسان پس از کشف مذهبشان از کار اخراج شده و این افراد مجبور به کوتاه کردن سبیلهای خود که نمادی مقدس برای جامعه یارسان است، می‌شوند و همچنین در خدمت سربازی یارسانها اگر از خواندن نماز خودداری کنند، مورد آزار و ازیت قرار میگیرند، این درحالیکه که حکومت رسما اعلام کرده است که: « سربازان یارسان در طول خدمت از شرط تراشیدن سبیل هایشان معاف هستند.»
نارضایتی‌های بیان شده از سوی جامعه یارسان بیشتر در مورد، دسترسی محدود به آموزش، محرومیت از مشاغل در بخش‌های دولتی و همچنین عدم نمایندگی جامعه یارسان در سطح محلی یا حکومتی در دولت است.
وی افزود که: بنا بر گزارشات رسیده جمهوری اسلامی ایران دفاتر اسناد رسمی و ثبت عمومی ازدواج در مذهب یارسان را به رسمیت نمیشناسد و ازدواج این اقلیت مذهبی بر اساس سنت شیعه انجام می‌شود . اعضای مذهب یارسان به دلیل ترس از بازداشت، شکنجه و یا کشته شدن از سخن گفتن و بیان اعتقادات خود در مجامع عمومی هراس دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان