سردشت/ جنگل‌های روستای ملاشیخ در سطح وسیعی طعمه حریق شدند

KMMK:
۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ خورشیدی جنگل‌های اطراف روستای ملاشیخ از توابع سردشت در سطح وسیع دچار آتش سوزی شدند.
بر اساس گزارش تاکنون بیش از ۵۰ هکتار از این جنگل‌ها در آتش سوخته‌اند و فعالین زیست محیطی مستقل برای مهار آتش مردم محلی را کمک فراخواندەاند.

قابل ذکر است: همچون رفتار همیشگی آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به مهار آتش نکرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN