پیرانشار/ زخمی شدن دو کولبر بر اثر شلیک نیروهای مرزی

KMMK:

روز سه شنبه ٨ مرداد ماه ۱۳۹٨ گروهی از کولبران در منطقه مرزی حاجی عمران از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مورد تیر اندازی قرار گرفتند که طی آن دو کولبر زخمی شدند.

مشخصات کولبران زخمی به ترتیب ” محمد خدر حسین ” ۳٨ سال و ” محمد رحمان سلیمان” ۲۷ ساله بوده که بعداز تیر اندازی و زخمی شدن به بیمارستان چومان در جنوب کوردستان منتقل شدند.

طبق اظهارات منبع محلی؛ غروب روز سه شنبه که نیروهای سپاه پاسداران به بهانه مانور نظامی وارد خاک جنوب کوردستان شده بودند عده ای کولبر را در منطقه مرزی دیده و بر روی آنها آتش گشوده اند که طی آن دو نفر زخمی شدند.
در این رابطه ” احمد خلیل ” رئیس بیمارستان چومان اذعان داشت: وضع زخمی شده گان اهل پیراشار به صورتی بود که پس از مداوای اولیه مجبور به انتقال آنها به بیمارستان غرب هولیر شدیم.
بر اساس آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان طی۷ ماه گذشته ۹۰ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران زخمی شده اند که با احتساب این مورد تعداد زخمی شده گان به ۹۲ کولبر رسید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان