تداوم و گسترش اتش سوزی بزمیرآباد و دشت بیونیژ از توابع دالاهو

KMMK:
در پی گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،ده ها هکتار مراتع و جنگلهای بلوط در بزمیرآباد و دشت بیونیژ از توابع دالاهو آتش گرفته‌اند. با گذشت چهار روز این آتش سوزی ها هیچ نوع اقدامی جهت مهار آن از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است.
با توجه به بی تفاوتی مسولان جمهوری اسلامی ایران، فعالین محیط زیست و نیروی مردمی به ناچار برای خسارت کمتر به طبیعت زاگرس وارد عمل شده تا جلو گسترش اتش سوزی را بگیرند.
شایان ذکر است به دلیل بی توجهی مسولین وسکوت درباره اتش سوزی جنگل های شرق کوردستان در طی سال گذشته چند نفر از فعالین محیط زیست به نامهای شریف باجور،امید کهنه پوشی ،محمد پژوهی و رحمت حکیمی زنده در اتش سوختند و جان خود را در مریوان از دست دادند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان‌