قتل عام کولبەران و تعقیب آنان زیر چتر ترور جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامە دارد

KMMK:

روز جمعە ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸ نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در مرز چالدران به روی دسته‌ای از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن چندین کولبر کشته و زخمی شدند.

برپایه‌ی این گزارش یک کولبر کشته و چند کولبر نیز زخمی شده‌اند هویت این کولبران بەدین صورت است “علی” اهل روستای “عیسی‌گل” کشتە شدە و “محمود میرزایی” “آزاد یاستار”، ” محمد علم‌هولی” و “امید علم‌هولی” بە شدت زخمی شدە اند.

کشتن و زخمی کردن کولبران و کاسبکاران بە گونەی ادامە دارد کە در ابتدای سال تازەی میلادی تابحال ٤٥کولبر کشتە شدە و ۸۸ کولبر نیز زخمی و مجروح شدە اند از طرفی هم ۹ کاسبکار کشتە شدە و ۷ تن دیگر زخمی و مجروح شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
ارتباط
@KMMKADMIN

کانال تلگرام
@KMMKKURDISTAN