مهاباد / يك جوان ديگر به زندگى خود پايان داد

Kmmk:
١٥ تيرماه ١٣٩٨ شمسى ، يك جوان ١٨ ساله به نام عثمان خزرنيا ( ابوبكر) اهل روستاى باگردان از توابع شهر مهاباد از راه حلق آويز كردن خود به زندگيش پايان داد.

به نقل از گزارش ، نامبرده ديروز صبح در يكى از كوههاى اطراف روستاى باگردان با طناب دار خود را به دار آويخته و عصر همان روز وى را پيدا كرده اند.

طبق گزارشهاى مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جديد ميلادى تا كنون ٢٤ مرد و ٢٨ زن اقدام به خودكشى و به زندگى خود پايان داده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN

تلگرام
@KMMKKURDISTAN