خودکشی دو نفر دیگر در ایلام و مهاباد

KMMK:
سه‌شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ شمسی یک جوان ایلامی ۱۷ ساله به اسم مهدی محمدپور اقدام به حلق آویز کردن خود کرده و خودکشی کرده است.
همچنین دوشنبه ۳خرداد یک جوان ۱۸ ساله با نان سهراب رستمی فرزند سلام ساکن مهاباد با حلق آویز کردن خود به زندگی خود پایان داده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی فقر و بیکاری دلیل خودکشی اوین دو جوان بوده است.
طبق اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۴۵ نفر خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان