یک کتاب فروش در شهر مهاباد به قتل رسید

KMMK:
دو شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی، ساعت ۵:۴۵ عصر در شهر مهاباد در استان اورمیه در شرق کوردستان، اسماعیل بوکانی که یک کتابفروش بود، در محل کار خود باشلیک اسلحه به قتل رسید.
رضا ظهیریان فرمانده پلیس جمهوری اسلامی ایران در مهاباد به آژانس رسمی ایران اعلام کرده است: پس از تحقیقات اولیه در محل قتل مشخص شد که نامبرده با اسلحه کلت به قتل رسیده و پس از گذشت سه ساعت قاتل در یکی از مناطق مرزی دستگیر شده است.
بر اساس اطلاعات ” اسماعیل بوکانی” مدت یک سال از سوی جمهوری اسلامی به دلیل فعالیتهای سیاسی زندانی بوده و پس از آن نیز مکررا مورد تهدید و زیر نظر گرفته شده بود.
احتمال اینکه نامبرده به دست جمهوری اسلامی یا عوامل وابسته به این حکومت به قتل رسیده باشد بسیار بالاست، تا زمان انتشار این خبر، خانواده نامبرده هیچ گونه اطلاعاتی در مورد کشته شدن اسماعیل منتشر نکرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان