ترور اكوسيستم/ آتش‌سوزی در ۶۴ هكتار از مزارع و جنگل‌های استان ايلام

KMMK:

در دو هفته اخير بيش از ٣٠ مورد حريق در ۶۴ هكتار از مزارع، جنگل‌ها و مراتع استان ايلام در آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای سوختند و هنوز علت قطعى و روشنى برای آن بیان‌نشده است.

به نقل از گزارش، آتش‌سوزی از روز سه‌شنبه گذشته به علت اتصال برق از منطقه بان پلنگ در بخش چوار از توابع ايلام آغاز و در روز چهارشنبه به منطقه مله‎سيه كشيده شد كه درنهایت توسط مردم منطقه و عوامل منابع طبيعى مهار شد.

شامگاه پنجشنبه نيز در گاو مهر زرنه از توابع شهرستان ايوان نيز آتش‌سوزی رخ‌داده كه توسط مردم منطقه مهارشده بود.

قابل‌تأمل است كه هرسال در هـنگام شروع فصل گرما، آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع مربوط به جغرافياى شرق كوردستان نيز آغاز می‌گردد.

طبق گفته‌های مسئولين جمهورى اسلامى ٩٠ منطقه بحرانى در ايلام شناسایی‌شده ولى تاكنون اين استان از یک بالگرد براى مهار آتش‌سوزی اين مناطق محروم می‌باشد.

دراین‌ارتباط، اقدامات و عملكردهـايى مشكوك به‌طور آشکار از سوى سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران و يا از طريق نيروهـاى وابسته به آنان انجام می‌گیرد كه منجر به آتش‌سوزی (ترور اكوسيستم) در شرق كوردستان می‌گردد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان