تخريب و آتش‌سوزی منابع و مراتع شرق كوردستان

KMMK:

طی چند روز گذشته حدود یک هكتار از مراتع حاشيه شهر قروه در آتش سوخت. به نقل از رئيس اداره منابع طبيعى برای شهر قروه: «باوجود اقدام اطفاء حريق نيروهاى آتش‌نشانی در چالزندى در مهار آتش ولى حدود یک هكتار از مراتع در آتش سوخت.»

در خبرى ديگر كه از مريوان گزارش‌شده مدیرکل حفاظت محیط‌زیست حکومت برای سنه اذعان كرده: «وضعيت تالاب زريبار مريوان كه يكى از منابع آب شيرين اين استان در شرايط بدى قرار دارد و در حال حاضر فاضلاب روستاهاى كولان، سيف و محمده وارد اين درياچه طبيعى می‌شود كه با تحقق اعتبار درخواستى تا پايان سال جارى می‌توان مانع از ورود اين فاضلاب‌ها به درياچه خواهيم شد.»

به نقل از رئيس منابع طبيعى و آبخیزداری برای شهر بانه: «سال گذشته ١٢١ هكتار از عرصه‌های طبيعى اين شهر در ٢٤ فقره آتش‌سوزی طعمه حريق شد كه بيشتر عامل اين آتش‌سوزی‌ها انسانى است.»

اين آتش‌سوزی و تخريب منابع طبيعى عواقب بسيار جدى و جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست در شرق كوردستان وارد می‌نماید و موجب از بين بردن و ریشه‌کن شدن گياهـان، حيوانات و در پایان انسان می‌شود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان