خطر جدی جان برزان محمدی زندانی سیاسی را تهدید می‌کند

KMMK:

سلامت برزان محمدی زندانی سیاسی ٤۱ سالە و اهل سولاوا (سروآباد) در دومین ماە اعتصاب غذا به‌شدت درخطر می‌باشد.

برزان محمدی که اکنون در زندان حکومت ایران در فشافویه تهران به سر می‌برد از روز ۲۳ اسفند سال ۹۷ به نشانه اعتراض به «عدم اصل تفکیک جرائم زندانیان و عدم انتقال وی به زندان اوین» دست به اعتصاب غذا زده است.

طبق اظهارات یکی از نزدیکان نامبرده؛ محمدی تاکنون ۲۲ کیلو وزن کم کرده و حالا ۵۱ کیلو وزن دارد همچنین فشار وی هفت روی پنج می‌باشد.

با توجه به اینکه روز ۲۱ اردیبهشت سال جاری جمعی از فعالین مدنی طی نامه‌ای از برزان محمدی خواستند تابه اعتصاب خود پایان دهد اما نامبرده اذعان داشت تا محقق نشدن خواسته‌هایش به اعتصاب ادامه خواهد داد.

برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه ۹۶ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد. وی در دادگاه بدوی به اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد برهم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه تجدیدنظر برزان محمدی در تاریخ شش اسفندماه ۹۷ برگزار و درنتیجه آن او به سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان