تحصن مادران روسرى سفيد در داخل پارلمان تركيه

Kmmk:
روز سه شنبه ١٤ مه ٢٠١٩ ميلادى مادران زندانيان سياسى كه فرزندان انها عليه حصر عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زده اند در پارلمان تركيه دست به تحصن زدند.

به نقل از گزارش اين مادران متحصن ، اهل شهرهاى ئامد ، ميردين ، وان شمال كوردستان هستند.

لازم به ذكر است كه ، تاكنون بيشتر از هفت هزار زندانى در زندانهاى تركيه بر عليه حصر عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا نامحدود زده اند ، شمارى از مادران اين زندانيان كه به مادران روسرى سفيد شناخته مى شوند براى پشتيبانى از اعتصاب فرزندانشان روزانه دست به فعاليت اعتراضى مى زنند و به خاطر ديدن وزير دادگسترى تركيه در داخل پارلمان تركيه دست به تحصن زده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان