نبود وسایل ایمنی موجب مرگ یک کارگر در سرابله ایلام شد

KMMK:
سەشنبە ١٧ اردیبهشت ۱۳۹۸ شمسی یک کارگر ٣٥ سالە در حین ساخت استخر شهر سرابلە ایلام در شرق کوردستان در اثر حادثە کار جانش را از دست دادە است.
تا لحظه انتشار این خبر هیچ اطلاعاتی از هویت این کارگر جان باخته بدست نیامده است.
قابل ذکر است که طبقه کارگر در شرق کوردستان از ابتدایی ترین خدمات و امکانات کاری از جمله وسایل ایمنی محروم بوده و هیچ توجهی به سلامت آنها نمیشود، این در حالی است که با پایین‌ترین میزان مزد به کار گرفته شده و بیشترین آنها از بیمه کارگری محروم هستند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان تاکنون ۴ کاسبکار کشتە شدند، با احتساب این کارگر جان باختە، تعداد کاسبکاران و کارگران جان باختە بە ۵ نفر رسیدە است
جمعیت حقوق بشر کوردستان