یک فعال صنفی اهل شهرستان دیواندره بە ۷ سال حبس محکوم شد

KMMK:

عطاءالله احسنی معلم و فعال صنفی ساکن شهرستان دیواندره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بە ۷سال حبس محکوم شد.

این فعال مدنی بعد از شرکت در تحصن‌های مهر و آبان سال ۱۳۹۷ و بە جرم ((توهین به مقدسات و نشر اکاذیب)) متهم شدە و جمعاً به ۷ سال حبس محکوم‌شده است.

جای یادآوری است کە هرگونه شرکت در تحصن‌های و اعتراضات مدنی به‌جز راهپیمایی‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب شدە و مجازات سنگینی برای این کار در نظر گرفتە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان