جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

یک فعال صنفی اهل شهرستان دیواندره بە ۷ سال حبس محکوم شد

KMMK:

عطاءالله احسنی معلم و فعال صنفی ساکن شهرستان دیواندره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بە ۷سال حبس محکوم شد.

این فعال مدنی بعد از شرکت در تحصن‌های مهر و آبان سال ۱۳۹۷ و بە جرم ((توهین به مقدسات و نشر اکاذیب)) متهم شدە و جمعاً به ۷ سال حبس محکوم‌شده است.

جای یادآوری است کە هرگونه شرکت در تحصن‌های و اعتراضات مدنی به‌جز راهپیمایی‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب شدە و مجازات سنگینی برای این کار در نظر گرفتە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

تداوم ماشين اعدام جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان

محكوم كردن اعدام زندانيان كورد از سوى كمشير حقوق بشر سازمان ملل متحد

حركت اعتراضى دانشجويان مريوانى براى حمايت و حفظ درياچه زریبار