جسد کولبر ناپدید شدە عباس قادرزادە پیدا شد

KMMK:
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ جسد کولبر جانباخته عباس قادرزادە  که  شب نهم بهمن‌ماه ۹۷ (سه ماه قبل)از کاروان کولبران در کوهستانهای بروێشکانی از بخش نەنۆر بانە در زیر برفها ناپدید شده‌ بود، بە دنبال آب شدن برف ها  پیدا شد.
نامبرده ساکن شهر سقز در شرق کوردستان بوده و‌ بعد از اینکە محلی برای تامین هزینەهای زندگی نیافتە بود بە کوههای مرزی بانە رفت و در جریان اولین روز کولبری  جانش را از دست داده است.
  ۱۰ بهمن مردم بروێشکانی و امدادگران از روستاهای اطراف،  بانە و سقز جستجوی طولانی را برای نامبرده انجام داده بودند که بی‌نتیجه مانده بود.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۶۷كولبر زخمي و ۲۵كولبر كشته شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان