قصر شیرین/ به علت نبود وثیقه یک زندانی کورد در انتظار رای دادگاه تجدید نظر در زندان به سر میبرد

KMMK:
۲۴ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی، کیانوش قهرمانی اهل قصر شیرین در استان کرماشان بازداشت و به زندان حکومت ایران منتقل شد و سپس به ۲۶ سال زندان محکوم شد.
نامبرده پس از اعتراض به حکم صادره به علت نبود وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی تاکنون در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر در دخل زندان به سر میبرد.

قایل ذکر است که: کیانوش قهرمانی در سال ۹۸ خورشیدی در شعبه ۵ دادگاه انقلاب اسلامی ایران در کرماشان به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی مخالف با جمهوری اسلامی به پنج سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و در خرداد ماه همان سال در شعبه ۱۰۱ دادگاه جمهوری اسلامی ایران در قصر شیرین به اتهام به آتش کشیدن بانک و مسجد به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

قابل ذکر است که: نامبرده در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی بازداشت شده بود و پس از بازجویی به زندان جمهوری اسلامی ایران در دیزل آباد کرماشان منتقل شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان