احضار یک فعال کارگری به دادگاه

KMMK: ‌

سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹٨، فعال مدنی و کارگری اهل شنۆ (اشنویە) در شرق کوردستان به نام “عباس هاشم” به دادگاه انقلاب حکومت ایران در این شهر احضار و تهدید شد که نباید بدون مجوز برای سیل زدگان کمک جمع آوری کند.

همچنین از نامبرده خوسته‌اند که باید کمپین جمع آوری کمک به سیل زدگان را تعطیل کند.

لازم به ذکر است؛ در این روزها که بیشتر استانهای ایران و چند استان شرق کوردستان گرفتار سیل بوده و اسیب های زیاد جانی و مالی به دنبال داشته است.

نیروهای امنیتی و نظامی، بخصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به عنوان یک گروه تروریستی در جهان شناخته شده است با ممانعت از جمع آوری کمک های مردمی و تعطیل کردن کمپین های همکاری، مانع امداد رسانی مردم به صورت خودجوش شدە و از رساندن یاری به مردم شرق کوردستان جلو گیری می کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان