خودکشی یک جوان اهل مریوان

KMMK:

یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹٨ خورشیدی، یک جوان اهل مریوان به نام کاروان بهمنی ۱٨ سالە فرزند کامیل بە زندگی خود پایان داد.

لازم به ذکر است کە این جوان با خوردن قرص برنج بە زندگی خود خاتمه داده است. تاکنون از دلیل این اقدام هیچ اطلاعی در دست نیست.

بر اساس گزارش مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون ۱۱ زن و ۹ مرد، جمعاً ۲۰ نفر اقدام بە خودکشی کردند، کە از این تعداد دو دختر و یک پسر زیر سن ۱٨ سال می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان