حمله نیروهای نظامی و ممانعت از اجرای مراسم نوروز در حسن نوران

KMMK:
چهارشنبه ۲۹ اسفند۹۷، نیروهای سپاه پاسداران ایران به محل برگزاری مراسم جشن نوروز روستای «حسن نوران» از توابع شنۆ( اشنویه) در شرق کوردستان یورش بردند و با شرکت‌کنندگان این مراسم درگیری شدند. نیروهای سپاه با شلیک هوایی و ایجاد فضای رعب و وحشت از ادامه برگزاری این مراسم جلوگیری کردند.
نیروهای سپاه پاسداران پس از جلوگیری از برگزاری مراسم جشن نوروز، در روستای «حسن نوران» مستقر و فضای امنیتی را بر این روستا حاکم کردەاند.
حمله این نیروهای نظامی و مسلح ایران در حالی است که مردم بدور از هرگونه تنش و درگیری قصد داشتند مراسم ملی خود نوروز را برگزار نمایند.
قابل توجه است که در شهرها و روستاهای مختلف شرق کوردستان برگزاری مراسم نوروز با محدودیت و ممنوعیت های جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است، در همین رابطه چندین فعال مدنی بازداشت و زندانی شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان