۸ مارس: تحت حاکمیت حکومت ایران حقوق زنان روز به روز بیشتر نقض می‎شود

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن گرامیداشت ۸ مارس، روز جهانی زن، این روز را به‌تمامی زنان بخصوص زنان کوردستان تبریک گفته و بر تأمین و به رسمیت شناخته شدن حقوق کامل و برابر زنان تأکید می‌ورزد.

شرایط زندگی، حقوق و فعالیت زنان باوجود مبارزات طولانی به‌مراتب سخت‌تر و ستم‌های وارده بر زنان چند برابر شده است. زنان در کوردستان و‌ ایران با سخت‌ترین شرایط ممکن روبرو شده‌اند به شکلی که جمهوری اسلامی ایران حتی در نحوه اندیشیدن، رفتار اجتماعی، پوشش و روابط شخصی آن‌ها نیز دخالت می‌کند.

در نگاهی مختصر به قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌توان عمق ظلم و تحدی به جامعه زنان را مشاهده کرد، تبعیض آشکار و فاحش در برابر قانون، حقوق و … فرمی قانونی به خود گرفته است و حکومت ایران با توسل به آن زن را در جایگاهی بسیار پایین در مقابل مرد قرار داده است. 

قوانین ایران به شکلی ضمنی نابرابری زن و مرد در تمامی عرصه‌ها را بیان کرده‌اند، زنان در هیچ مقام بالای حکومتی، اعم از رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضاییه، مقامات لشکری و… قرار نمی‌گیرند. به‌عنوان نمونه، ماده‌ی اصل سوم قانون اساسی ایران به شکلی واضح از نابرابری زن و مرد در دادرسی سخن می‌گوید‌ و‌ حق به مردها داده می‌شود. مادە١٠۴٣ قانون مدنی «نکاح دختر باکره اگر چە بە سن بلوغ رسیدە باشد موقوف بە اجازه پدر یا جد پدری اوست»، بعد از ازدواج حق ادامه تحـصیل برای زن بە محض ازدواج در اختیار شوهر قرار می‌گیرد. مادە ١٣٣و مادە ١١٠٨ قانون مدنی، حق برتری مرد نسبت به زن را اعلام کرده و می‌گوید: مرد می‌تواند زن را از هر عمل غیرضروری و عملی کە تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید، مانند خروج از خانە، ادامه تحصیل، حق کار کردن، حق شاغل شدن و…
حق طلاق، کفالت و تصمیم‌گیری هموار به عهده مرد بوده و زنان هیچ حقی بر خود ندارند. این بی‌عدالتی‌ و‌ نابرابری را می‌توان در مالکیت، ارث و قصاص و دیگر موارد نیز مشاهده کرد.

نقض سامانمند حقوق زنان باعث شده است که خودکشی و کشتن زنان روزبه‌روز افزایش‌یافته و روزانه شاهد خودکشی و یا کشته شدن زنان باشیم.

آزادی زن به معنای آزادی از همه قیود و نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها است. دسترسی به موقعیت و مسئولیت‌های برابر و همه‌جانبه در زمینه‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، آزادی عقیده، بیان، انتخاب پوشش، حقوق برابر با مردان در تمامی زمینه‌ها، حق ازدواج، طلاق، وراثت، کفالت فرزندان، حق زنان بر تن و جسم خود، رفع نابرابری‌های قانونی یا سیستماتیک در حق زنان از دستیابی به برخی درجات سیاسی و مشاغل عمومی و … از مطالبات بر حق و ابتدایی است که زنان در کوردستان و ایران برای آن مبارزه می‌کنند.

زنان در کوردستان توانسته‌اند سهم مهم و بزرگی در مبارزه برای حقوق انسانی برابر باشند، جدایی از آن با حضور فعال در مبارزات آزادی‌خواهانه ملت کوردستان، توانسته‌اند رنگ و بوی برابری طلبی و یکسانی را بر جنبش کوردستان وارد کنند. 
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تبریک مجدد هشت مارس به زنان، از جامعه کوردستان اعم از زن و مرد می‌خواهد، با حضور فعال‌تر خود در مبارزات اجتماعی، سیاسی و همچنین در زمینه تحقق حقوق برابر، زمینه‌های تشکیل یک جامعه آگاه، برابری طلب که در آن تفاوتی بین زن و مرد نباشد را فراهم نمایند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان