تجمع و تحصن معلمان مدارس در شرق كوردستان

KMMK:

روز ١٢ اسفندماه ١٣٩٧ شمسى پس از فراخوان شوراى هماهنگى تشکل‌های صنفى فرهنگيان در سراسر ايران، معلمان مدارس شرق كوردستان نيز با حضور در مکان‌های تعیین‌شده تحصن اعتراضى برگزار كردند.

معلم‌های مدارس و بخش آموزشى شهرهاى استان سنه (مريوان، سقز، قروه، سنه …) اورميه و كرماشان براى سومين بار متوالى در سال جاری تحصن اعتراضى برگزار كردند.

لازم به ذكر است كه، در روز يكم اسفندماه ١٣٩٧ شمسى شوراى هماهنگى تشکل‌های صنفى معلمان طى فراخوانى از معلمان سراسر ايران خواسته بود كه به علت دستمزد كم ماهانه و بازنشستگی‌شان تحصن سراسرى برگزار كنند كه با پشتيبانى همه معلمان همراه شد و در برنامه اين شورا گنجانده شده که روزهاى ١٣و ١٤ اسفندماه به شيوه مدني مطالبات اساسى معلمان را به گوش مسئولين حكومت ايران برسانند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان