جمعیت حقوق بشر کوردستان
گزارشها

تراژدی به قتل رساندن زنان تحت عنوان قتل‌های ناموسی

KMMK:

با استناد به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، خشونت‌های گسترده‌ای از جهات مختلف به زنان و دختران کودک در جوامع شهرها و روستاهای شرق کوردستان وارد می‌شود. این خشونت‌ها اشکال فیزیکی و روانی دارد و قوانین زن‌ستیز مذهبی و فرهنگ مردسالاری، فقر فرهنگی و اقتصادی موجب ادامه و گسترش این پدیده ضد کرامت انسانی گردیده است.

ابعاد این خشونت‌ها از تراژدی‌های قتل ناموسی و خودکشی‌های افزاینده زنان گرفته تا تجارت زنان و تجاوز به آنان، و خشونت‌های خانوادگی به شکل خشونت‌های فیزیکی، تحقیر روانی و غیره گسترده است.

قتل‌های ناموسی همچنان جان و زندگی زنان را در شرق کوردستان تهدید می‌کند، در بیشتر موارد ناشی از یک سوظن است و هیچ‌وقت ثابت نشده است.

در جوامع سنتی بیشترین آمار قتل ناموسی دیده می‌شود که تبعیض بین زن و مرد و تعصب نسبت به زنان رواج بیشتری دارد که حتی کوچک‌ترین رفتار خارج از عقیده آنان محرکی برای آسیب رساندن به زنان جامعه است.

 موارد دیگری که در جامعه ما خودنمایی می‌کند، ازجمله احساس مالکیت و بردگی است که نسبت به زنان رواج بیشتری دارد، به این عبارت که مردان نوامیس خود را در قفس قرار می‌دهند تاکسی به آن‌ها دست پیدا نکند ولی همین محدودیت‌ها باعث به وجود آمدن ذهنیتی غلط و باورهای اشتباه در جامعه می‌شود و محافظان ناموس (مردانی که به این مقوله اعتقاددارند) خود را محق در آسیب رساندن به زنان جامعه می‌دانند.

در شرق کوردستان، حکومت اسلامی ایران با قوانین زن‌ستیز و ترویج مطیع بودن زنان در برابر مردان (شوهر، پدر، برادر) اراده زنان را از بین برده و زنان را حتی از خروج از خانه و سفر بدون اجازه مرد منع و موجبات خشونت‌ها را فراهم می‌کند.

همچنین عدم وجود قوانین پشتیبان زنان نیز موجب ادامه و گسترش خشونت‌های فیزیکی در خانواده است و جمهوری اسلامی ایران هیچ مسئولیتی در مقابل سلامتی زنان بر عهده نمی‌گیرد و بدین‌صورت خشونت‌ها علیه زنان ادامه داشته و گسترش می‌یابد.

در همین اثنا و بر اساس آمارهای رسمی حکومت ایران، شهر ایلام و کرماشان جزو استان‌های هستند که بیشترین قتل‌های ناموسی یعنی به قتل رساندن زنان در این استان‌ها انجام می‌گیرد.

 قتل‌های ناموسی و کشتن زنان به‌طور بارز هر هفته در صدر اخبار قرار دارد و این رویکرد نشانه اوج خشونت جامعه علیه زنان می‌باشد. زنان اراده و حق انتخاب ندارند و امکان این وجود دارد هر انتخاب آزاد زنان، مرگ و قتل آنان را در پی داشته باشد.

عدم اجرای قانون حمایت از زنان و فرهنگ مردسالاری و عشایری و زن‌ستیزی عوامل اصلی بروز چنین رویکرد و قتل زنان در جامعه شهرها و روستاهای شرق کوردستان است.

بر اساس آمار و اسناد جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تعداد ۵ زن و یک دختر زیر ۱۸ خودکشی کرده‌اند و دو زن یکی از آنان توسط شوهر و دیگری توسط پدر به قتل رسیده‌اند. همچنان بر اساس همین آمار در سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد ۶۰ زن کشته و یا خودکشی نموده‌اند. از این تعداد ۷ زن توسط مرد خانواده و تعداد ۴ نفر زن به‌طور مشکوک به قتل رسیده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان نسبت به موج گسترده خشونت به شکل‌های گوناگون علیه زنان اعتراض خود را بدین‌وسیله ابراز نموده و بر این باور است که بافرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش‌های انسانی می‌تواند به این دیدگاه نسبت به زنان پایان داده و با ریشه‌کن کردن فقر مادی و حضور زنان در جامعه و تحول در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی جامعه می‌توان به کم شدن خشونت علیه زنان کمک کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

پروژە گشت تضعیف اقتصادی حکومت ایران در کوردستان بە منظور تلافی جرقە انقلاب

Bilal Enferadi

گزارش نقض حقوق بشر در ماه ژانویه سال۲۰۲۴

پاییبندی بە احکام دینی یا انحراف از حقوق بشر؟