تبعيض در امور راەسازى و خدماتى، جان و مال كوردستانيان را هدف گرفتە است

تبعيض در راه سازى روزانه جان و مال مردم كوردستان را آماج حوادث مى كند.

بادرنظرگرفتن جمعیت استانهاى كورد نشين شرق كوردستان ومساحت آنها در طول نوار غربى ايران  اهميت اقليمى و استراتژیک این منطقه براى دولت مردان جمهورى اسلامى واضح و مبرهن است. سواى مرزبانى كه در طول تاريخ ايران بادست و بدن ملت كورد اجين بوده در طول ۳٠سال گذشته وبا پایان جنگ ۸سالە ایران باکشور عراق بەصورت پلکانی مناطق كورد نشين به شاه راه هاى اقتصادى مبدل شده اند به گونەای کە دد چند سال اخیر شاهد گشایش مرزهای بازرگانی رسمی مانند،مرز باشماق در شهر مریوان(در استان کردستان)،مرز زیارتی،بازرگانی،مهران درشهر مهران(در استان ایلام)،مرز خسروی وپرویزخان در شهر قصر شيرين (در استان كرماشان)وچندین مرزغیر رسمی اما فعال در استانهای آذربايجانغربى وكوردستان بوده ايم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان باتوجە بە حائز اهمیت قرادادن کیفیت زندگی مردم کورد در استانهای کورد نشین شرق کوردستان و ایران اقدام بە تهیە گزارشی از وضيت معيشتى مردم در اين نقاط كرده است كه بادرنظر گرفتن حجم زیاد مشکلات ومجال محدود  گزارش بە بررسی و برجستە کردن واقعیتهای موجود در دو استان کوردستان و آذر بايجان غربى از نقطه نظر حقوق بشرى بە صورت اخصار مى پردازد.

ايرج سلیمان زاده نماینده استان آذربایجان غربی از شهرستان نقده در شورای عالی استان ها  با بیان اینکه این استان 4 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: استان آذربایجان غربی تنها 2 درصد از تولید ملی سهم می برد، به همین دلیل تناسب و توازنی بین اندازه استان و تقسیم کار ملی وجود ندارد.

وی به عمده مشکلاتی که در استان آذربایجان غربی وجود دارد، اشاره کرد و افزود: بیکاری جوانان تحصیلکرده یکی از معضلات مهم این استان بوده چرا که 25 درصد آقایان و 45 درصد خانم ها در این استان اشتغال مفید ندارند.
نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استانها، تأکید کرد:جوانان باید در شغل های مفید مشغول به کار شوند و می طلبد که دولت در بحث اشتغال ورود پیدا کند.

سلیمان زاده با تأکید بر اینکه جاده ها و ارتباطات فی مابین 3 کشور از لحاظ ترانزیتی برای ما مهم است، گفت: در استان آذربایجان غربی جاده هایی مانند اتوبان میانه و میاندوآب نیمه تمام رها شده و همچنین برخی از پروژه های جاده ای دیگر 30 درصد ساخته و 70 درصد نیمه تمام رها شده است.

وی در ادامه به جاده ارومیه به جنوب کوردستان(اقلیم کوردستان واقع در کشور عراق) اشاره کرد و گفت: عمده موضوعی که در راستای توسعه استان آذربایجان غربی باید انجام شود بحث تکمیل راه ها بوده که باید زیر بنایی باشد.سلیمان زاده به کمک های بین المللی و 7 میلیارد دلاری که در بودجه برای ساختار این دریاچه تا سال 1402 گذاشته شده است اشاره کرد و گفت: کمک هایی از سوی دولت ژاپن برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده و همچنین جوامع بین الملل نیز به آن ورود کرده اند، چراکه باید ورود در خصوص این موضوع اساسی باشد.

وی با اشاره به کوهستانی بودن این استان بیان داشت: اکثر روستاها از نعمت آب، گاز و برق برخوردارند اما برخی از روستاها همچنان فاقد امکانات گازی می باشند درحالی که می طلبد که در سال 1395 دیگر هیچ گونه مشکلی در خصوص این امر وجود نداشته باشد.

نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استانها با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین موضوعات دیگر برای روستاها عدم اشتغال در این استان هاست، گفت: اکثر روستاها به دلیل نداشتن شغل مناسب خالی از سکنه شده اند.
از دیگر سو مرز غیر رسمی شهر سردشت کە سالیان سال است تنها راە امرار معاش مردم این شهرستان می باشد و جوانان بیکار تحصيل كرده و مردم روستاهها و شهرهاى اطراف سردشت از آن به عنوان تنها سر چشمە اقتصادى ياد مى كنند هر ازچند گاهی بە بهانەهای واهی امنیتی و..ازسوی مسئولین دولتی بستە میشود و باعث ايجاد مشكل در امرار معاش ساكنين اين شهر مى شوند.

طبق گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان از چند روز گذشته به علت بسته شدن مرز سردشت و تحميل فشار بر بازار كار و وضعيت اقتصادى ساكنين،كسبه و بازاريان شهر سردشت به نشانه ى اعتراض به وضعيت به وجود آمده مغازهاى خود را بسته و تحصن كرده اند.
همچنین جمعیت حقوق بشر کوردستان با مد نظر قرار دادن اينكه :استان کوردستان با جاى دادن نزديك به۲/۵درصد از جمعيت كشور در خودكه از ديگاە گردشگری و اقتصادى در جایگاە ویژەای قرار دارد اذعان دارد با توجه به شواهد موجود از لحاظ بهرمندى ازپتانسیل های موجود در این استان، ساکنین آن همچون گذشته در رتبەهای انتهایی کشور در امر رفاە و دسترسی بە شغل دارمد زا هستند.
یکی از عوامل مؤثر بر كيفيت معيشتى و رفاهى مردم راه سازى و ايجاد بزرگ راه ەها در مناطق پر تردد می باشد.اما ما در استان کوردستان شاهد فقدان چنین امکانات وپرژەها هستیم. بە نحوی کە بە گفتەی حامد قادر مرزی نمایندەی شهرهای قروە ودهگلان و عضو كمسيون عمران مجلس وضعیت راه‌های کوردستان وضعیت اسف‌باری است و در کل استان کوردستان حتی یک کیلومتر آزادراه وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: اتوبان سنە همدان با وجود پیگیری‌های فراوان هنوز تکمیل نشده و احداث محور شمال جنوب استان یعنی از کامیاران تا سقز هم چندین سال است که به مردم وعده داده می‌شود ولی عملاً کاری انجام نمی‌شود.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: کوردستان در حوزه راه‌های روستایی هم جزو ۳ استان آخر کشور است و این وضعیت اصلاً قابل قبول نیست.

وی یکی دیگر از مشکلات مردم در کوردستان را هزینه ناعادلانه حمل و نقل اعلام کرد و گفت: هزینه‌های حمل و نقل در استان نسبت به میانگین کشوری بسیار بالاتر است.

قادرمرزی تأکید کرد: برای مثال هزینه حمل و نقل یک نفر مسافر در ۱۰۰ کیلومتر راه استان کوردستان  برابر با هزینه حمل و نقل یک مسافر در ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتر مسیر در استان‌های برخوردار است.
در طول دوران تحریم های احمال شدە از سوی جامعە جهانی بر اقتصاد ايران و جهت پروسە دور زدن تحریم ها نقش مرزهای رسمی در استان کوردستان پر رنگ بودە وبە اقرار دولت طبق آماراعلام شده در كشور سه سال متوالى مرز باشماق به عنوان فعال ترين مرز بازرگانی کشور معرفی شد.

این در حالی است کە طبق گفتەهای قادر مرزی دولت بە مردم کوردستان وعدە دادە بود کە تا پایان سال ۹۲ جادە ٤باندەی مابین شهر مریوان وسنە  بە مرحلە بهرە برداری می رسد اما با گذشت سه سال از وعده ها مى بينيم كه همچنان این امر تحقق نیافتە است.
با وجود تردد بیشمار روزانە کامیونهای حامل مواد نفتی و باری تنها دست آورد مردم كوردستان (كه خود بوميان اين منطقه بوده و براساس قوانين تجارى و قوانين موجود درامر اشتغال زایی می بایست در اولویت قرار می گرفتند)در این مدت افزایش آمار مرگ ومیر بر اثر تصادفات جادهاى بوده.بە صورتى كه روزانه شاهد اتفاقات دلخراش سرنگونی تانکرهای حمل مواد سوختی و قربانی شدن شهروندان کورد و آلوده شدن رودخانە های بە علت سرازیر سدن مواد سوختی بە آنها هستيم.
در صورتى كه اگر دولت تنها بخشی از درامد حاصل از ترانزيت مواد سوختى و حجم بالاى داد وستد بین المللی موجود در مرز این استان را به امر تعمير ،ایجادونگهداری از  راە سازی می نمود نەتنها بە اشتغال زایی در این منطقه کمک شایانی می شد بلکە از تكرار اين حوادث ناگوار و داغ دار شدن صدها خانواده کە عزیزان خود را در تصادفات حاصله از برخورد كاميونها به ساير وسائل نقلیە از دست دادەاند جلو گیری می شد.

همچنین باید اضاف كنيم كه به علت نبود برنامە ریزی صحيح در امر پرداختن بە سویەهای اشتغال زایی در استانهای محروم کوردنشین روزانە شاهد قربانیان زیادی در این استان بر اثر رو آوردن به شغلهاى كاذبى همچون کولبری هستیم کە یا بە علت انفجارمین در مرزها یا شلیک مستقیم سربازان مرزی بە کسبە افراد زیادی کشتە یا نقص عضو مى شوند.
با توجه به وضعيت موجود جمعیت حقوق بشر کوردستان با تکیە براصل۷منشور حقوق بشر كه اذعات دراد: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل تبعيضی كه ناقض اعلاميه ی حاضر باشد و در مقابل هر تحريكی كه به منظور چنين تبعيضی صورت گيرد از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند.

همچنین بند۲از مادەی۲۱کە اشارە بە این دارد: هرکس حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی را در کشور خود دارد.
و هم زمان مادەی 22:کە صراحتا اذعان دارد هرکس، به عنوان عضوی از جامعه، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است از طریق مساعی ملی و همکاری بین المللی و مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را که لازمه ی شأن و رشد آزادانه ی شخصیت اوست محقق کند.

و در آخربند۱ از ماده۲۳ كه هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایتبخشِ کار و حمایت در برابر بیکاری را دارد. وبند۱ از ماده۲۵ كه اشارەداردبە اینکە هرکس حق برخورداری از استاندارد زندگی کافی برای تندرستی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی لازم را دارد، و در مواقع بیکاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا سایر موارد عدم معاش در شرایط خارج از اختیار خود، حق برخورداری از تأمین را دارد. وضعيت حاكم بر ملت كورد در شرق كوردستان را منافى با اصول ياد شده در منشور جهانى حقوق بشر مى داند و از دولت جمهورى اسلامى ايران خواستار ايجاد تغيير بنيادين در شيوه اعمال و نگرش بە ملت کورد در این بخش کوردستان را دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
19/04/2016