سیاست رسمی حکومت ایران اپارتاید علیه ملل و مذاهب تحت ستم است

KMMK:
حسن روحانی رئیس جمهور حکومت ایران در سخنرانی خود در چهلمین سالگرد تاسیس حکومت اسلامی ایران اشاره کرد که تنها ۱۸۲۵ تن از کارمندان حکومتی در جمهوری اسلامی ایران از اهل سنت و به عبارتی دیگر غیرشیعه می‌باشند.
اظهارات حسن روحانی، اعتراف یک مقام حکومتی به آپارتاید در جغرافیای فعلی ایران است که از سوی حکومت ایران دنبال می‌شود.
بر اساس مرکز آمار ایران، تعداد کارمندان حکومتی ٤٥٠ هزار نفر می‌باشد، از این تعداد حدود ۱۸۲۵ نفر غیرشیعه و از اهل سنت می‌باشند.
بر اساس گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، این عدد شامل شوراهای شهر و روستا، کارمندان فرمانداری، بخشدار و… نیز میشود.
باتوجه به جمعیت ملتهای کورد، عرب، تورکمن و و همچنین پیروان اهل سنت، این رقم اعلامی از سوی رئیس جمهور حکومت ایران، اعتراف آشکار به آپارتاید در ایران است.
با توجه به اینکه حداقل پنجاه تا شصت درصد جمعیت کشور ایران غیر فارس بوده، همچنین جمعیت پیروان مذهب اهل سنت در ایران در کمترین میزان، بیش از بیست درصد میباشد، اشتغال و به‌کارگیری تنها ۱۸۲۵ نفر تبعیض و آپارتاید رسمی از سوی حکومت ایران تعبیر می‌شود.
قابل ذکر است در هیچ کدام از مقام های بالای حکومتی نظیر رهبری، ریاست جمهوری، وزرا، استاندری، نهادهای لشکری و‌ نظامی، ملت کورد و پیروان ادیانی نظیر اهل سنت نمی‌توانند جایگاهی داشته باشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان