۹۸ مورد ازدواج زیر پانزده سال در ایلام

KMMK

طی ۹ ماه اول سال ۱۳۹۷، نودوهشت ازدواج زیر ۱۵ سال (کودک همسری) در استان ایلام ثبت‌شده است.

مدیرکل بهزیستی حکومت ایران در ایلام در گفتگویی خبری اعلام کرده است که از این تعداد نودوهشت نفر مربوط به دختران و چهار مورد نیز مربوط به پسران بوده است.

 بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۳۹۶ نیز صد و نود سه ازدواج کودکان زیر پانزده سال (کودک همسری) در شهرستان‌های مختلف استان ایلام ثبت‌شده است.

ازدواج کودکان زیر سن قانونی در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی حکومتی خود ترویج‌دهنده ازدواج کودکان بوده و از تصویب قوانینی جهت ممنوعیت آن جلوگیری می‌کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان