زخمی شدن یک شهروند بر اثر انفجار مين در قصرشيرين

KMMK
روز چهارشنبه ١٧ بهمن ماه ١٣٩٧ شمسى، يك شهروند به نام رمضان شاهى كه عضو گروه پاكسازى مین، در منطقه مرزى قصرشيرين در استان كرماشان می باشد، در حين پاكسازى بر اثر انفجار مين ضد نفر به شدت زخمى شده است.

به نقل از خبر نامبرده متأهل و دو بچه دارد و وى را به بيمارستان شهر سرپل زهاو(سرپل ذهاب) براى مداواى پزشكى منتقل كردەاند.

لازم به ذكر است كه، جمهورى اسلامى با سياست مخربانە و امنيتى و نظامى کردن شرق كوردستان توسط نیروهای سپاه پاسداران و باتوجه به نبود اپوزيسيون هم در اين منطقه، مى خواهد اين وضعيت بهانه اى شود براى قتل وعام، ترس و نآرامى بيشتر در ميان شهروندان و در بيشتر مواقع بغير از مردم عادى، كارگر و كارمند مراكز حكومتى نيز بخشى از قربانيان اين سياستها مى شوند و اين مناطق هميشه همچون منڵطق جنگى و ويران باقی بماند.

بر اساس مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جديد ميلادى و تا اين لحظه ٣ كولبر، يك شهروند عادى و يك كارمند پاكسازى مين، جمعاً پنج نفر بر اثر انفجار مين زخمى شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان