کشته و زخمى شدن ٤ كولبر در مرز بانه و سردشت

Kmmk
روز يكشنبه ٢٣ ديماه ١٣٩٧ نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى پاسگاه ” برويشكانى” در نزديكى روستاى ننور در مرز بانه به گروه كولبران شليك نموده و سه كولبر در نتيجه اين تيراندازى زخمى شده و از بين آنها ” نامق غلامى” پس از انتقال به بيمارستان سنندج بدليل جراحات شديد جانش را از دست داد. دو كولبر ديگر بنامهاى ” كارزان” و ” جبار” اهل روستاى ” خورى آباد” بانه بشدت زخمى و وضعشان وخيم گزارش شده است.
همچنين يك كولبر بنام ” شهريار خضرى” ٢٠ ساله اهل سردشت روز شنبه ٢٢ ديماه مورد تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى قرار گرفته كه اصابت گلوله به ناحيه سر وى منجر به انتقال وى به بيمارستان اروميه گرديد.
با توجه به اخبار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ٢٠١٩ تا بحال ٤ كولبر جانشان را از دست داده و ١١ كولبر نيز مجروح شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان
@kmmkkurdistan