تداوم مجروح کردن کولبران از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان

kmmk:
یکشنبه ۲۳ دی‌ ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، در روستای ننور در مرز بانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان جمعی از کولبران کورد را هدف قرار داده و بر اثر شلیک مستقیم این نیروها سه کولبر کورد مجروح شده اند.

بر اساس گزارش، سه کولبر با نامهای نامق، جبار و کارزان اهل روستای خوری آباد بانه بر اثر شلیک مستقیم ان نیروها به سختی مجروح شده اند، به گونه ای که یکی از مجروحان با نام کارزان جهت مداوا به یکی ازبیمارستانهای سلیمانیه منتقل شده است.

همچنین در گزارشی دیگر، شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷، یک کولبر اهل سردشت با نام شهریار خزری، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز پیرانشار از ناحیه سر به شدت مجروح شده است.
بر اساس گزارش نامبرده در حال حاظر در بیمارستانی در شهر اورمیه تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan