کامیاران/ سه فعال مدنی از سوی نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شدند

kmmk:

دوشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، شمار زیادی از نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر کامیاران از توابع استان سنه به محل کار و منزل سه شهروند و فعال مدنی کورد حمله کرده و این افراد را بازداشت میکنند.

براساس اخبار محلی: ساعت ۳ بعداز ظهر دوشنبه ۱۰ دی ماه تعداد زیادی از نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در کامیاران به مغازه و محل کسب دو شهروند کورد بانامهای فاضل قیطاسی و رضا اسدی هجوم برده و هردویشان را بازداشت کرده اند.
باوجود اینکه محل دستگیری این افراد از همدیگر دور بوده‌است اما به منظور ایجاد رعب و وحشت اداره اطلاعات نیروی فراوانی را اعزام کردەاند.
همچنین در شب ۱۰ دی ماه این نیروها به منزل فاضل قیطاسی حمله کرده و کامپیوتر و وسایل شخصی وی را با خود برده اند.

در همان روز و در شهر کامیاران نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر کامیاران به منزل هادی کمانگر هجوم برده و وی رادستگیر کردند.

تاکنون از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد خبری در دسترس نیست و این افراد از اعضای یکی از نهادهای مدنی داخلی و فعال مدنی بوده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan