بازداشت یک شهروند کورد اهل سقز

KMMK

دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۳۹۷، یک شهروند کورد بانام یعقوب خسروی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل‌شده است.

به گفته یک منبع آگاه، این نیروها به منزل یعقوب خسروی حمله کرده و پس از بازرسی منزل نامبرده، وی را بازداشت کرده و مقداری از وسایل شخصی او را نیز با خود برده‌اند.

قابل‌ذکر است که: یعقوب خسروی ازنظر جسمی بیمار است و همچنین چشمان وی نیز قدرت دید خوبی ندارند و باوجود پیگیری خانواده وی و مراجعه به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز تاکنون نتوانسته‌اند هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی کسب کنند و نگرانی‌های بسیاری برای خانواده نامبرده به وجود آمده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان