زخمى شدن يك كولبر كورد در شهر خوى

Kmmk،
دوشنبه ٣ دى ماه ١٣٩٧ شمسى ، يك كولبر كورد به نام ” فرشاد ميرزايى” فرزند اسد اهل روستاى بلسورى سفلى از توابع شهر خوى از استان اورميه مورد شليك مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت و به شدت زخمى شد.

به نقل از گزارشى كه كولبر نيوز نيز تأييد كرده ، گلوله به ران وى اثابت كرده و به علت شدت جراحات و مداواى پزشكى نامبرده را به بيمارستان شهر وان در شمال كوردستان منتقل كرده اند.

حملات به كاسبكاران و كولبران تا حدى افزايش يافته كه در طى ٣ روز از شروع فصل زمستان ٦ كولبر كورد به علت تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى ايران زخمى شده اند.

براساس مركز امار جمعيت حقوق بشر ، از ابتداى سال ٢٠١٨ ميلادى تاكنون ١٠٤ كولبر و كاسبكار زخمى و ٦٤ كولبر نيز جان خود را از دست داده اند، مجموعاً ١٦٨ كولبر بر اثر شليك مستقيم نيروهاى نظامى حكومت ايران كشته و يا زخمى شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان