دادگاه ترکیه حکم زندان دمیرتاش و اوندر را تائید کرد

kmmk:

دادگاه  احکام سنگین استانبول به اتهام “تبلیغ برای حزب کارگران کوردستان” حکم چهار سال و هشت ماه زندان برای صلاح الدین دمیرتاش مسئول مشترک قبلی پارت دمکراتیک خلقها و حکم ۳ سال و ۶ ماه زندان برای پارلمانتار قبلی این حزب سری ثریا اوندر در نظر گرفته است. دمیرتاش و اوندر به حکم صادر شده اعتراض کردند.

اعلام و صدور این حکم در حالی است که دادگاه حقوق بشر اروپا حکم آزادی دمیرتاش را صادر کرده بود.

حکومت ترکیه به منظور گسترش ژینوساید و کشتار جمعی کوردها، پس از هجوم به شهر و روستاهای شمال کوردستان و کشتن صدها نفر از شهروندان عادی، شمار زیادی از فعالان سیاسی کورد را بازداشت و روانه زندانها کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان