طبق خبر دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان، مورخه ١٣٩٦/٠٥/٢٩ خورشيدى، ساعت ١١:٠٠ قبل از ظهـر، جسدى توسط كشاورزان روستاى بوبوكتانى از توابع شهـرستان بوكان در شرق كوردستان پيدا شد. بر اساس گزارش، جسد پيدا شده متعلق به يك زن ٤٥ ساله كه هـويتش مشخص نمى باشد، است.

پس از ان، جسد از طريق ارتباط گيرى با مركز ١١٥ (فرياد رسيدن) و نيروهـاى اتش نشانى به مركز سردخانه شهـرستان بوكان منتقل شد. گفتنى است كه، از روى مشاهـدات جسد كشف شده احتمال بر اين است كه زن مقتول است و كشته شده باشد. قابل ذكر است كه پديده خودكشى و به قتل رساندن زنان در كشور ايران و هـمچنين در شرق كوردستان، به يك معضل جدى تبديل شده كه اسيب هـا و خسارت هـاى ان در جامعه جبران ناپذير است.

بدون شك وجود جمهـورى اسلامى ايران و سيستم عارى از قانون ان و هـمچنين سنت مردسالارى به بهـانه حفظ ناموس مرتكب چنين جنايتى مى گردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان