كشته و زخمى شدن کولبران در شهر بانه

Kmmk: روز هفتم آذر ماه ١٣٩٧ خورشيدى، نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران يك دسته از كولبران را در مرز شهر بانه مورد هدف تيراندازى خود قرار داده و به همين علت يك كولبر به نام ” هادى سليمى ” اهل روستاى ساله، ٣٠ ساله و پدر دو فرزند كشته مى شود و دو كولبر ديگر هم كه یکی از انان عموزاده کولبر فوق است به نام ” يادگار سليمى ” و کولبری دیگر، در نزديك روستاى مالته زخمى شدند.

به نقل از گزارشى كه كولبرنيوز نيز تاييد كرده است، همزمان در اين روز يك كولبر به مشخصات ” سعدالله شريف زاده ” ٢١ ساله و اهل روستاى نمشير از توابع شهر بانه به علت سقوط از ارتفاع به شدت زخمى شده و به بيمارستان منتقل كرده اند.

براساس مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان، از ابتداى سال ٢٠١٨ ميلادى تا امروز ٨٩ كولبر و كاسبكار كورد زخمى شده و ٥٤ تن نيز جان خود را از دست داده اند، در مجموع ١٤٣ كولبر مورد زخمی و جان خود را ازدست داده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان