زخمی شدن کولبر بانەای توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران

kmmk:

سە شنبە ٦ آذر ماه سال جاری، نیروهای نظامی مستقر در پایگاه انتظامی ایران در  برویشکانی شهر بانه، دسته ای از کولبران را هدف تیراندازی قرار دادند. در نتیجه این آتش گشودن، یک کولبر کورد به شدت زخمی شده است.

براساس گزارش منابع محلی، هویت کولبر زخمی شده مهدی امینی اهل بانه اعلام شده است.

طبق اسناد و گزارش های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی سال جاری میلادی، ٨۵ کولبر و کاسبکار کورد زخمی و ۵۳ تن کشته شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان