یک گور دستە جمع از کوردان ایزیدی پیدا شد

KMMK :

امروز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ یک گور دستە جمعی شامل ۷ جسد از کوردان ایزیدی در منطقه گل عوزیر از توابع شنگال در یک حوض آب پیدا شد که پیشتر از سوی نیروهای داعش به رگبار بسته شده بودند .

این اجساد لباس کوردان یزیدی تنشان بوده است و از طرف سازمان ایزیدیان، ایزیدی بودن آنان ثابت شده است.
بر اساس گزارشها چندین گور دسته جمعی یزیدیان دیگر نیز وجود دارد که هنوز پیدا نشده اند و جایشان معلوم نیست .

در سال ۲۰۱۴ داعش به شنگال حمله کرد و هزاران نفر را به گروگان گرفت و صدها تن دیگر نیز به شیوه ی وحشیانه‌ای قتل عام شدند.
بعد از آزاد سازی شنگال و مناطق دیگر از دست داعش ۶۹ گور دسته جمعی کوردان ایزیدی پیدا شد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان