مجروح کردن یک چوپان کورد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

kmmk:

۱۲ آبان یک چوپان اهل شهر پیرانشار در چمنزارهای ” سید عبدالله” این شهر، از سوی نیروهای امنیتی مستقر در پایگاه نجف جمهوری اسلامی ایران در شهر پیرانشار هدف شلیک مستقم قرار گرفت و مجروح شد.

به گفته یک منبع مطلع: نیروهای نظامی پایگاه نجف جمهوری اسلامی ایران در شهر پیرانشار به بهانه ” قاچاق حیوانات اهلی به جنوب کوردستان ” این چوپان کورد را هدف قرار داده اند.

این نیروها علیرغم مجروح کردن این چوپان، حدود ۹۰۰ راس از حیوانات شهروندان کورد را توقیف کرده اند و باخود برده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان