حکم قطع دست یک زندانی به اجرای احکام رفت

KMMK

شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جمهوری اسلامی ایران در شهر ورمی پیش تر یک زندانی ۳۷ ساله محبوس در زندان این شهر را به اتهام سرقت از منازل به قطع انگشتان دست راست و حبس محکوم کرده بود. به این زندانی گفته شده است حکم او در روزهای اخیر به واحد اجرای احکام این زندان ابلاغ شده است.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی بوده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

مرتضی اسماعیلیان ، اهل ورمی در سال ۹۲ به اتهام سرقت از چند منزل مسکونی بازداشت و در سال ۹۴ توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی ارومیه به ۱۵ سال حبس و قطع انگشتان دست راست محکوم شد.

در هفته گذشته یکی از مسئولان اجرای احکام زندان به این زندانی اطلاع داد که حکم او که اکنون قطعیت یافته برای اجرا به واحد اجرای احکام زندان ابلاغ شده است بنابراین باید به زودی منتظر اجرای حکم قطع انگشتان دست راست خود باشد.

این زندانی که اکنون ۳۷ سال دارد، متاهل و دارای دو فرزند است. او که سابقه پیشین سرقت دارد، در سال ۹۲ به سرقت از چند منزل مسکونی متهم و بازداشت شد.

همچنین لازم به یادآوری است در تاریخ ۱۸ مهرماه نیز صدور حکم قطع دست برای یک متهم دیگر در شهر ورمی گزارشی رسیده بود .

جمعیت حقوق بشر کوردستان

.