در ادامه حملات حكومت تركيه ، جانباختن يك كودك و زخمى شدن دو روزنامه نگار در غرب كوردستان

Kmmk,
روز پنجشنبه يكم نوامبر ، در نتيجه بمباران حكومت تركيه به شهر گرى سپى يك كودك به نام ” سارا ” جانش را از دست.
اين كود در هنگام برگشت از مدرسه مورد هدف قرار گرفته شده است.
همچنين در پى حملات دولت تركيه به غرب كوردستان دو خبرنگار آژانس خبرى هاوار زخمى شدند.

آژانس خبرى هاوار ( ANHA) اعلام كرده كه دو خبرنگار انها ” گولستان محمد و ابراهيم احمد ” در هنگام تهيه گزارش حملات دولت تركيه به گرى سپى از سوى ارتش تركيه مورد هدف و زخمى شده اند.

ارتش تركيه همزمان با بمباران ، به تك تيراندازهاى خود نيز فرمان داده كه مردم عادى غرب كوردستان را مورد هدف و ترور كنند. در مدت چند روز گذشته حكومت تركيه چندين دفعه به غرب كوردستان حمله كرده ولى از سوى جامعه جهانى و كوالسيون همپيمانان ضد داعش هيچ واكنش جدى نشان داده نشده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان