اجراى حكم زندان براى يك شهروند بهايى در سنه

Kmmk:

شهروند كورد بهايى به نام “ذبيح الله رئووفى ” و داراى ٧٠ سال سن به دليل پيگيرى قبرستان تخريب شده بهائيان بازداشت شد و جهت اجراى حكم يك سال حبس به زندان مركزى جمهورى اسلامى ايران در شهر سنه منتقل گرديد.

به نقل گزارش ، نامبرده مدتى پيش در اداره اطلاعات جمهورى اسلامى ايران پس از بازجويى و شكنجه هاى زياد با قرار وثيقه ازاد شد و به يك سال زندانى تعزيرى و يك سال تبعيد از زادگهاش محكوم شده است.

لازم به ذكر است كه ، شهروندان بهايى ، يارسان و ديگر آيين ها و مذاهب ديگر در ايران و به ويژه شرق كوردستان تحت فشارهاى شديد حكومت هستند و به شيوه ى غير انسانى با انها رفتار مى شود و همواره به عنوان شهروند درجه دوم قلمداد مى شوند ، ممنوعيت فعاليت انها به جايى رسيده كه حتى در هيچ كدام از ارگانها و ادارات حكومتى به عنوان شهروند پذيرفته نمى شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان